Chuyển tới nội dung

Định Nghĩa Của ” Freelancer “

Tiếp theo series blog định nghĩa siêu ngắn Nam. Nam sẽ định nghĩa những thứ dài dòng khó hiểu một cách dễ hiểu nhất mà không ABC một hai La Mã làm gì.

Bạn có thể tham khảo bài viết : Định Nghĩa Của ” Lập Trình Web “

Bạn có thể tham khảo bài viết : Định Nghĩa Của ” Website “

Định nghĩa của Nam về ” Freelancer “: freelancer là người làm việc tự do

Nam đã phải suy nghĩ khá lâu mới dám kết luận như vây. Ngắn gọn, dễ hiểu.