web là gì

Định Nghĩa Của ” Website “

Tiếp theo series blog định nghĩa siêu ngắn Nam. Nam sẽ định nghĩa những thứ dài dòng khó hiểu một cách dễ hiểu nhất mà không ABC một hai La Mã làm gì.

Bạn có thể tham khảo bài viết : Định Nghĩa Của ” Lập Trình Web “

Định nghĩa của Nam về ” website “: Website là tập hợp của nhiều trang nội dung chạy trên một hay nhiều server và được xác định địa chỉ bởi tên miền nhất định.

Nam đã phải suy nghĩ khá lâu mới dám kết luận như vây. Ngắn gọn, dễ hiểu.

Hãy Chia Sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.