Chuyển tới nội dung

Định Nghĩa Của ” Website “

web là gì

Tiếp theo series blog định nghĩa siêu ngắn Nam. Nam sẽ định nghĩa những thứ dài dòng khó hiểu một cách dễ hiểu nhất mà không ABC một hai La Mã làm gì.

Bạn có thể tham khảo bài viết : Định Nghĩa Của ” Lập Trình Web “

Định nghĩa của Nam về ” website “: Website là tập hợp của nhiều trang nội dung chạy trên một hay nhiều server và được xác định địa chỉ bởi tên miền nhất định.

Nam đã phải suy nghĩ khá lâu mới dám kết luận như vây. Ngắn gọn, dễ hiểu.

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này.