Chuyển tới nội dung

Tiếp Theo Là Gì?

What'S nEXt

Nam có vài dự định cho tương lai về chuyên ngành web design, web develop và các ngành sáng tạo khác tại Vietnam.

Đầu tiên là 1 dự án website hay gì đó về chuyên môn web design/ develop để cộng đồng chia sẻ kiến thức chuyên môn. Thứ 2 là cộng đồng chia sẻ kiến thức cho “programmer” nói chung. Cuối cùng là 1 thứ để chia sẻ kiến thức nữa, haha, nãy giờ share nhiều rồi, mà cái này là của chung tất cả các ngành sáng tạo.

3 cái đó phải tách riêng ra vì nó sẽ có những hướng đi và những điểm đặc thù riêng.

Chỉ định vậy thôi. Nam sẽ cố hết sức.

Chia sẻ nếu bạn thích bài viết này.