TEAM FREELANCER CỦA NAM

ms Trâm

MS TRÂM

CONTENT WRITTER

Chị rất dễ thương. nhiệt tình trong công việc.

Hà Hiếu

MR HÀ HIẾU

VIDEO EDITOR

Master của video editing