Chuyển tới nội dung

Đam mê là kho báu của bạn. Cuộc đời còn gì thú vị khi bạn đánh mất đam mê.

Nếu đam mê của bạn giúp bạn kiếm được thu nhập để duy trì cuộc sống thì bạn quá may mắn, còn nếu không thì vẫn nên giữ gìn và tiếp tục sống với nó, đừng bao giờ đánh mất đam mê. Đánh mất đam mê là đánh mất kho báu quý giá nhất cuộc đời của bạn.