Đây là những cuốn sách mà web design nên đọc một lần trong sự nghiệp. Đây là những cuốn mình từng đọc và nghĩ là hay nhất trong vô vàn sách về design. Hãy tự trải nghiệm nhé!

Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability

Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability

Information Architecture for the World Wide Web

Information Architecture for the World Wide WebDesign for Hackers: Reverse Engineering Beauty

Design for Hackers: Reverse Engineering Beauty

Web Design All-in-One For Dummies 2nd Edition

Web Design All-in-One For Dummies 2nd Edition