Chuyển tới nội dung

Sống giản dị sẽ giúp cho bạn cảm thấy sống thoải mái hơn là có quá nhiều vật chất không cần thiết. Những vật chất đó sẽ làm cho bạn mất thời gian không cần thiết và tâm trí không được thoải mái khi cứ lo giữ gìn chúng.

Cuộc đời có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là suốt ngày chỉ nghĩ về những vật chất mình đang sở hữu.

Chỉ cần những thứ để phục vụ nhu cầu cơ bản của bạn. Vậy là quá đủ rồi.

Tiếp theo: Hãy Yêu Thương!